Sunday, June 26, 2011

J K Rowling ger ut sina egna böcker

"Rowling stands to make significantly more money by selling her e-books directly than if she sold them through her publisher. Authors generally get anywhere between a few and 10 percent of royalties from printed book sales and anywhere between 20 and 40 percent on e-books. If they self publish through the likes of Amazon, they can get as much as 70 percent of revenues (with the remainder going to the e-book store). Selling direct to fans also means that Rowling will benefit from demographic data and contact details traditionally safeguarded by the publisher or retailer. This information will be invaluable for promoting new projects and for building a mini merchandising empire. Might we even see sales to a ´live´ Harry Potter experience?"

Att J K Rowling väljer att själv ge ut sina Harry Potterböcker i e-bokformat gör förlagsvärlden förvirrad. Om inte ens hon behöver förlagen, vem behöver dem då, undrar t ex Nathan Brandsford. Eller utnyttjar författarna förlagen för att få full marknadsföring, sedan när de är etablerade i folks sinnen och minnen, då säger de tack och hej till förlagen för att få hela försäljningskakan själva i egenutgivna böcker?
För Harry Potterfans finns nu sajten Pottermore.

1 comment:

Christin said...

Jag kan känna viss skadeglädje i det här. Många gånger får jäkligt bra manus ett nej från förlagen, förlagen sitter med mångas framtid i sina händer. Nu får de smaka sin egen medicin.