Sunday, June 12, 2011

Att skriva historisk roman

Simona svarar på frågor om hur det är att skriva historisk roman.

No comments: