Sunday, April 10, 2011

Novelltävling

Umeå novellpris utlyser tävling för femte året i rad.
Sista datum för inlämning av noveller är den 30 september 2011. Prisutdelningen planeras ske i samband med Littfest våren 2012.
Tävlingsregler •Tävlingen vänder sig till alla som skriver på svenska.
•Novellen får inte vara tidigare publicerad.
•Den ska inte vara längre än 30.000 tecken inklusive blanksteg.
•Innehållet är valfritt.
•Novellen lämnas in anonymt. Namn får INTE stå på novellen. Namn och adress ska bifogas novellen i ett slutet kuvert. (Novellen och kuvertet med kontaktuppgifter kommer vi att märka med löpnummer så att de kan kopplas samman senare. Författarna är anonyma för juryn fram till dess att vinnaren utsetts – först då öppnas kuvertet.)
•Novellerna skickas in i pappersform. Digitala bidrag tas inte emot.
•Tävlingsbidragen ska vara oss tillhanda senast den 30 september 2011.
•Observera: endast ETT bidrag per författare.
Tävlingsbidrag skickas till:

Umeå novellpris
c/o Åsa Zetterström
Umeå stadsbibliotek
901 78 Umeå

Läs mer här.

1 comment:

Malin Bergström said...

Kul tävling! Jag ska absolut delta!