Friday, April 01, 2011

Effektiv sammanfattning av En hjältes resa

Carol Isabella har här gjort en mycket bra sammanfattning av En hjältes resa (A Heros Journey) utifrån filmen The Matrix. H står för hjälten/hjältinnan:

1. H introduceras i en miljö där hon eller han anar att något är på tok och att något måste göras.
2. Äventyret ”kallar” genom att H inte längre kan blunda för att något måste göras.
3. H vägrar att ta sig an uppdraget (på grund av rädsla inför förändring).
4. H övervinner sin rädsla, vanligtvis genom att mentorn dyker upp i detta skede.
5. H korsar tröskeln till äventyret. (Eller som de säger i barnprogrammen: Nu börjar det!)
6. Vänner och fiender sätts på prov, samtidigt som H börjar undersöka den nya verkligheten och dra lärdomar om vilka regler som gäller där.
7. H har hunnit bli involverad i den nya verkligheten och börjar förbereda sig inför den avgörande striden.
8. H genomgår en svår prövning där det handlar om att konfrontera sin rädsla, med livet som insats.
9. H blir belönad för att levande ha tagit sig igenom skede 8.
10. H samlar sig för att kunna återvända till sin egen verklighet. Ofta ingår en jakt.
11. H återuppstår efter att i en maximalt knivig situation ha använt.alla sina nya kunskaper och insikter på ett mycket djupare plan än förut.
12. H återvänder lyckosamt med det (magiska) ting som krävs för att människorna i den egna verkligheten ska kunna leva vidare.
H gör alltså en resa till en annan verklighet, lär sig en massa nya saker och tar sedan med sig något tillbaka som är till nytta för alla.

1 comment:

Ponnymamman said...

Har själv boken och den är givande. Bra sammanfattning! :-)