Sunday, April 17, 2011

Att sätta upp mål kan vara kontraproduktivt

"What does that mean for writers and other creative people? To give an example in the realm of books, the writer determined to get onto the New York Times best-seller list probably will spend more time chasing trends than writing what he or she is passionate about. And the listing may go to somebody who writes a book that is unique and was written without any concern for best-seller lists."
Den kloke Jurgen Wolff sätter ord på något som jag alltid känt men inte kunnat formulera: att ett alltför utstakat mål kan vara kontraproduktivt.
För min del handlar det om att nå målet på indirekt väg, genom att leka mig fram, hålla tyglarna lösa. Jag når (nästan) alltid mina mål men aldrig i tid och aldrig på raka vägar. Ett envetet strävsamt trampande mot mitt mål på en rak sträcka skulle ta död på all min lust i alla fall. Hur är det för dig?

No comments: