Tuesday, March 16, 2010

Microsoft's Courier digital journal


Jag fastnar för att detta är så taktilt. Man kan skriva med penna, rita och "bläddra".
Tips: Ann Ljungberg

No comments: