Friday, March 12, 2010

Lollos skrivtips

Brighton-Louise (författare till "Punkindustriell hårdrockare med attityd") ger skrivtips: ha alltid en aneckningsbok till hand.

No comments: