Monday, March 01, 2010

Faun förlag

Bokförlaget Faun har ett upplägg som jag inte sett förut, när det gäller utgivning av böcker. På fyra sätt kan de hjälpa en författare:

1 Lektörsläsning med kort omdöme kostar från 500 kr.

2 Manusbearbetning, med konkreta utvecklingsförslag och formatering i bokformat, kostar från 2000 kr för en ordinär roman.

3 Utgivning av din bok. I detta ingår 1 och 2 och vi gör din bok, ger ut den i en liten provupplaga, vi marknadsför och säljer den tillsammans med dig som författare. Det kostar dig från 15000 kr och du får tillbaka dina pengar när vi säljer din bok tillsammans. När vi har sålt drygt 100 ex går det oftast jämnt ut, sedan blir det en vinst för dig.
Om efterfrågan finns trycker vi en större upplaga, ger vi ut boken på vanligt sätt. Vi bekostar allt och du får royalty som författare.

4 Om vi direkt bedömer att boken är kommersiellt gångbar för en större upplaga, då ger förlaget direkt ut din bok på sedvanligt sätt, sedan vi "tvättat" manus och tillsammans med dig bestämt om formgivning mm.

No comments: