Thursday, March 18, 2010

Litterär afton i parisisk 20-talsanda


Salongen i samarbete med f.d bokaffären "vänder sig om," bjuder in till ett öppet samtal, uppläsningar och mingel i parisisk 20-talsanda. Dessutom: film, musik, choklad, skumpa och bokförsäljning. Inträde: 40 kronor.
Aftonen byggs upp runt uppläsningar ur Djuna Barnes "Nattens skogar" (1936) och Eli Levéns "Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats" (2010).
Under Linda Östergaards ledning samtalar Hanna Nordenhök, Eli Levén och Linus Lundgren-Widén om dessa två böckers dragningskraft, form och innehåll. Vad har 00-talets normkritik och praktik gemensamt med mellankrigstidens utlevda dekadens? Hur gestaltas kärlek, begär, martyrskap och identitet i de två romanerna? Och hänger begäret i dessa böcker så fall samman med skrivandets incitament? -Eller som Djuna Barnes själv frågar sig: ”Hur ska döda män kunna beröra oss om vi inte först får förlusta oss en säsong med steppdans?”

Varmt välkomna!
Salongen & vänder sig om,

Datum: den 25 mars 2010
Tid: 19:00 - 22:00
Plats: House of Win-Win
Gatuadress: Tredje Långgatan 13B
Stad/ort: Göteborg

1 comment:

Evas värld said...

Men hallå! Orättvist. Jag vill också vara där.