Thursday, November 26, 2009

Skrivprotokoll

Det kan vara rätt tillfredställande att protokollföra sitt skrivande, hur många ord eller tecken man skrivit en viss dag.
Här har du just ett sådant protokoll.

1 comment:

Gunnar said...

Jag gör detsamma - nästan. Jag har gjort så i många år meh har gjort upp mitt protokoll som "Projekt journal" och det innehåller även noteringar och annat som kan vara av värde för projektet.

Själva "ord/tecken" kontrollen sker via MSWords "ordräknare" och resultatet förs in i ett Excel program...det ger alltid motivation till att försöka jobba hårdare.