Thursday, November 26, 2009

Skrivövning 9

Den här övningen kommer från min bok "Kom igång & skriv!".
A)Skriv en text som är taggig. Det kan vara i diktform (rimma ej - det blir för svårt) eller vanlig text, d v s prosa (prosa som i noveller, romaner etc).Orden ska kännas taggiga och kantiga.
Skriv sedan en text (prosa eller poesi/dikt) som är mjuk. Orden här ska kännas mjuka och runda.
Längd: valfritt
B)Skriv en text som känns snabb (prosa eller poesi). Skriv sedan en text som känns långsam. Det kan vara att du använder korta meningar för att få upp tempot och långa meningar för att dra ner tempot. Innehållet kan handla om en lugn dag eller en stressig dag. O s v.
Längd: valfritt.

No comments: