Friday, November 13, 2009

Google docs för kollektiv text

Jag håller på att bekanta mig med alla funktioner på Google. Här kan man bl a gå in i dokument som ligger ute på webben och ändra. Jag styr själv om medskribenterna ska ha googlekonto eller ej för att medverka. Här har jag valt att låta alla, även de som inte har konto där, gå in och skriva.
Så var så god och fortsätt på berättelsen om Torkel här.

No comments: