Thursday, November 26, 2009

Skrivövning 10

Samla in orden med hjälp av pekaren (musen). Skriv sedan ner vad du tror att det blev för meddelande.

No comments: