Thursday, November 12, 2009

Skrivövning 5

Välj slumpmässigt fyra ord ur den här listan och placera dem i en dikt (rimmad eller ej rimmad) eller i en kort berättelse. Eller i en dialog. Eller i en dialog i en kort berättelse, med en dikt insprängd. Du har max 9 minuter på dig.

1 comment:

Ethel said...

Har lämnat ett bidrag "skrivövning 5" - fyra ord.