Tuesday, November 03, 2009

Skrivövning 4

Läs igenom nyheten om kvinnan som lurade män på Arlanda.
Skriv sedan en kortnovell med både dialog och löpande text (d v s det som inte är dialog). Tänk på att männen ska vara helt olika individer sinsemellan – olika ålder, samhällsklass, yrken, utseenden. Låt det visa sig i deras sätt att prata och resonera.

No comments: