Thursday, October 30, 2008

Roman på sju dagar


Han ska skriva en roman på 7 (sju) dagar, till allmänbeskådan. Ett experiment för att se om han kan skriva en roman på samma tid som han annars skriver en novell.
Läs mer i SvD, och i Jyllands-Posten.
Hittat på: Skrivtips
Foto: Frank Langmack

No comments: