Tuesday, October 14, 2008

LL-förlaget utlyser synopsistävling

"Hur är det att komma från ett annat land, med andra traditioner, andra värderingar? Hur mångkulturellt är Sverige idag, hur öppna är svenskarna? LL-förlaget utlyser en synopsistävling om Sverige i dag. Texten ska vara skönlitterär, skriven för vuxna, och vi söker texter med mycket humor och svärta." Läs mer på deras hemsida.
Tipset kom från Annie Angelica Navjord

No comments: