Wednesday, October 29, 2008

Citat

"Ett författarskap handlar om att kunna ge av sitt eget liv och sina egna erfarenheter. Kan man inte komma över den psykologiska gränsen är det omöjligt."
Anette Kullenberg i artikel i dagens SvD om journalisten Marianne Höök.
Hittat hos: June Rydgren

No comments: