Friday, October 24, 2008

Författare genererar arbeten

Ann Ljungberg har i sin blogg listat alla yrkesgrupper ett författarskap kan aktivera:

* Författarcoach
* Lektör
* Förläggare
* Redaktör
* Korrekturläsare
* Formgivare av inlagan
* Formgivare av omslag och illustrationer
* Tryckerifaktor (och säkert en massa andra personer på tryckeriet)
* Agent
* Säljare
* Marknadsförare/PR
* Distributör
* Bokhandlare
* Recensent
* Översättare

No comments: