Monday, October 20, 2008

All you need is kärleksromanen

"All you need is kärleksromanen" - föreläsning med författare på ABF i Götebog lördag 25/10. Läs mer här.

No comments: