Thursday, October 16, 2008

DN´s diktdoktor

DN.BOK har inte bara en prosapolis, där finns också en diktdoktor. Skicka in din dikt och se om han kan få fason på den. Här får man först ta del av ursprungsversionen, sedan doktorns resonemang och hans förslag på åtgärder hur dikten ska kureras.
Källa: Skrivtips

No comments: