Tuesday, May 17, 2011

Synopsishjälp

Här är några länkar om du behöver vägledning i hur man kan skriva synopsis:

Min tapetrullemetod :-) :

Författarcoachen Ann Ljunggren om olika sätt att skriva synopsis.

Den engelska chicklittförfattaren Kate Harrison berättar här hur hon skriver roman.


Snöflingemetoden är också en metod att skriva roman på.

Six Steps to a Perfect Plot.

No comments: