Monday, May 02, 2011

Svårt att välja...


Jurgen Wollf tar här upp en sak som min lärare i kreativ coaching, Eric Maisel, skrivit en del om: det här med att välja. Oron det skapar och skrivkrampen det därmed kan bidra till.
"In writing, this includes choosing the protagonist through whom we will tell the story, choosing the opening scene, the various conflicts, and how to resolve the story.
Choosing is stressful because each time we make a choice we are leaving behind several other options. We begin to wonder whether we've made the right choice.
What if the crime story we're writing about how a detective solves a murder would have been fresher if we'd made the victim's sister the protagonist?" Läs mer här i Wolffs blogg.

1 comment:

Elisabeth said...

Jag känner igen mig i detta. Ju längre texter jag skriver desto svårare blir valet. Konsekvenserna känns mer omfattande. I länken du bifogade tycker jag mig kunna skönja en ganska behaglig inställning till detta med att välja när man skriver. Och kanske är det därför som författare så ofta skriver om sina manus innan han/hon känner att manuset går att lämna till tryck. Jag tänker:Blir man någonsin färdig?