Thursday, May 26, 2011

"Så skriver du romaner och noveller"


"Lars Åke Augustsson har tidigare gjort skrivarhandböckerna Att skriva prosa (1989) och Att skriva romaner och noveller (1993) samt Lust att skriva – romaner och noveller (2002). De är alla är slutsålda.
Så skriver du romaner och noveller är en reviderad och uppdaterad version av den sistnämnda boken. Bland annat har författaren byggt ut resonemangen om personskildring och karaktär, gjort om de avsnitt som handlar om den litterära marknaden, uppdaterat sakuppgifter om författarna och tips om skrivande på internet samt gjort otaliga mindre förändringar och tillägg."
Pocketboken hittar du på t ex Pocketshop.

No comments: