Tuesday, May 31, 2011

Distansarbetarens verktyg
Som spökskrivare, författarcoach och memoarskrivare åt andra är dessa tre ting nästan en gudagåva. Att mitt yrkesliv skulle bli så här hade jag förstås aldrig kunnat gissa för 20 år sedan. Att kunna anteckna överallt i samma dokument, från telefonen, annans dator, min dator på en överskådlig sida (Evernote). Att kunna intervjua folk över nätet (och gratis dessutom) och så min nya förälskelse htc:n. Frihet! Jag kan sitta och utöva mitt yrke precis var jag vill. På en skärgårdsbåt, på ett kafé, hemma i soffan, ute i naturen. I Sverige och i London (2 gånger i våras), New York (i höst), i Älvdalen (i sommar) och varför inte i Paris?

No comments: