Friday, December 03, 2010

Författare startar egna förlag

"Det är inte längre skamligt att ge ut sig själv. Bara man gör det tillräckligt bra."
Läs mer i Svensk Bokhandel.

No comments: