Monday, November 08, 2010

Time Glider

Här, på Time Glider, ska man kunna rita upp en tidslinje som hjälp i synopsisarbetet. Jag har inte förstått hur man gör men Paperback Writer tipsar om den. Och kolla hur denna ser ut.

No comments: