Thursday, November 25, 2010

Författare som delar ut sina böcker gratis på nätet

"Det är inte bara aspirerande musiker som finner internet som ett utmärkt alternativ för att nå ut med sin konst. Allt fler författare inser tjusningen med internets möjligheter."
Läs mer på Kulturnyheterna, SVT´s hemsida.

No comments: