Tuesday, November 23, 2010

Från otroligt bra idé till förverkligande

"The Genius has burned bright, burned out, and left great instructions. The Burned Out one has hibernated and gathered energy. And now the Intelligent Hard Worker is ready to get to work."
Den alltid så inspirerande författaren Barbara Sher lägger här fram en hoppingivande teori om skapandeprocessens tre stadier. Från genial idé till förverkligande.

No comments: