Friday, November 19, 2010

Skriva för barn och ungdom

Artikel i dagens Aftonbladet, om att skriva för en yngre publik.

No comments: