Wednesday, February 24, 2010

Vikten av ord

Jag måste använda ord när jag talar till er.

Tänk er kaptenen
på en galeas, en hukarejakt,
en skonare, en brigantin,
en fregatt, en korvett, en snau
med molnet av segelduk över sig:
gaffel- och bomsegel,
toppsegel, stagsegel,
skothorn, fallhorn, halshorn.

När det blåser till storm
kan han väl inte bara peka
med handen
och ropa: Ta ner dom där!
Det skulle se ut.

Snickaren har en låda med fackord
Muraren sina
och den som skall styra en stat
kan väl inte bara gasta i stormen:
Dom där sitter fel! Reva dom där!

Jag måste använda ord
när jag talar till er .
Ni måste lära er ord.


av Lars Forsell
Källa: Skrivarmamma

1 comment:

Pernilla said...

Såg det här nu. :) Jag är så snabb...