Tuesday, February 09, 2010

Att skriva om sitt liv

Jenny Bäfving har kurs i ämnet under två helger, på Studiefrämjandet i Göteborg, den 13-14/3 samt 27-28/3. Här kan man anmäla sig. Eller ring 031/192530.
Jenny har också distanskurs i samma ämne.
Här kan du läsa en artikel av Jenny.

No comments: