Friday, February 26, 2010

Intervju med förläggare

"Det jag saknar just nu är den storslaget underhållande politiska romanen. Att få läsa något svenskt i den vägen. Den unga svenska litteraturen är - vilket också är bra - väldigt intim, skriven med stark känsla. Jag vill se samma starka känsla även i böcker med ett bredare perspektiv. Anna Jörgensdotters roman Bergets döttrar är ett sådant exempel. Nu vill jag se fler!"
Bloggen Skrivrummet (i Uppsala Nya Tidning) intervjuar idag förläggaren Svante Weyler.

No comments: