Wednesday, February 17, 2010

Blenda Förlag


"•Vi säljer upplagan till den tar slut. Tar det tio år, får det ta tio år. Tar det tio dagar, trycker vi en ny upplaga. Därför jobbar vi med relativt små upplagor.
•Vi arbetar med hälften-var-principen. När kostnader för tryck, distribution och marknadsföring tagits, delar förlag och författare lika på alla intäkter. Vi ger alltså inte förskott.
•Vi har inte stenhårda deadlines för manus, utan boken ges ut när
den är mogen för utgivning, oavsett tid på året.
•Vi trycker på kvalitetstryckerier och ser till att böckerna blir
ordentligt bundna, så att de håller i många år.
Vi tycker att det är viktigt med noggrann typografi, bra språk och en bra berättelse, men det gör förhoppningsvis de flesta andra förlag också. Dock har vi både språkcoach och grafisk formgivning internt i företaget och behöver inte köpa in dessa tjänster, vilket gör att vi kan lägga mycket tid på att få fram en bok som är läsvärd och skön för blicken. Korrektur, lektörer och redaktörstjänster köper vi in."

Förlaget finns även på Facebook och på Twitter.

Tips: Malin

No comments: