Sunday, December 14, 2008

S Bondeson om att skriva deckare, bl a.

Sören Bondeson i artikel i dagens SvD. Bondesson är författare och undervisar bl a i att skriva deckare, på Skrivarakademin i Stockholm.
"–Det är det första jag lär dem, att skrivandet inte går fort. Att det inte ska gå fort. Skulle sen första bokför­laget inte vara intresserat måste man gå vidare. Ett jättebra manus kan förvisso kastas på sophögen – men det kommer alltid ut på något förlag.
Det var Sören Bondeson som tog Åsa Larssons första manus, det hon skrivit på hans kurser, till sitt eget förlag Wahlström & Widstrand. Där man refuserade det. Hennes debutbok kom i stället ut på Bonniers.
–Låt oss säga så här, även förlagsfolk skulle behöva gå på kurs."
Länktips: Jenny Bäfving

No comments: