Sunday, December 14, 2008

Essätävling

Saxat direkt ur Samas blogg:
"Nättidskriften Vetsaga anordnar en essätävling för att uppmuntra kritiskt tänkande kring och skrivande om science fiction och fantasy. Priset är 5 000 kronor och ska vara juryn till handa den femtonde juni!
Läs mer här!"

No comments: