Sunday, December 14, 2008

Om vårens författardebutanter

Vårens författardebutanter 2009: .
"Personlig kris och psykiska problem är 2009 års trend bland de 109 debutanterna".
Om val av manus säger Håkan Bavinger på Norstedts:
"om någonting skiljer sig från förr, så är det att dagens debutanter alltmer är ett resultat av aktivt förläggeri. Färre kommer från manushögen.
Läs mer i SvB.

No comments: