Monday, December 01, 2008

Få textkritik på hemsidan Kapitel 1

På Kapitel 1 verkar engagemanget stort - titta t ex på Petronella Simonsbacka och all textrespons/kritik där Detta kan säkert vara utvecklande för många, som en form av responsgrupper på distans.
Att visa sina texter under arbetet med ett manus kan vara både bra och dåligt. Det passar vissa jättebra, andra inte alls.

No comments: