Sunday, December 14, 2008

Gissa romanklassikern utifrån bild

Tävling i att gissa klassikern (d v s romanen) utifrån Stina Wirséns illustrationer i DN. Varje dag fram till jul.
Tips: Sama.

No comments: