Sunday, December 07, 2008

E-böcker i iPhone

Fler e-böcker att läsa i iPhone fr o m nu (fast fortfarande i liten ruta...).
Källa:Nathan Bransford

No comments: