Monday, December 22, 2008

Koll på bokbranschen i England och USA

Vill du hålla dig à jour med vad som ges ut i England och USA? Följ nyheterna i the Bookseller resp Publishers Weekly.

No comments: