Monday, August 25, 2008

Literatur Connoisseur

Andreas Creutz har en blogg om texter, läsande och skrivande. En hel del recensioner och sammandrag av böcker, vilket Författarcoachen uppskattar då hon sällan hinner nöjesläsa själv.

No comments: