Thursday, August 28, 2008

Författarcoaching i New York

Med Ann Ljungberg, författarcoach och bokförläggare (ALF bokförlag) 1-7/1 2009.
Foto:Johanna Wistrand

No comments: