Tuesday, August 19, 2008

Författarfrukostar i höst på ABF i Göteborg

Majgull Axelsson, Torbjörn Flygt, Ellen Mattsson, Margareta Strömstedt, Elise Johansson, Dick Harrison m fl. Läs mer här.

No comments: