Thursday, August 14, 2008

Blodtörstig chick lit

En, för mig ny, genre som GP skrivit om - "Chick lit med huggtänder". Bella Stenberg har läst sex chick lit romaner innehållande vampyrer och varulvar.

No comments: