Friday, August 29, 2008

Bruket av (c)

Saxat ur ALIS´hemsida (Administration av litterära rättigheter i Sverige):
"Copyrightmärket, eller symbolen ©, som vanligen åtföljs av upphovsrättsinnehavarens namn och året för första utgivningen av verket, har ingen direkt juridisk betydelse för upphovsrättsskydd i Sverige, då skyddet här inte får vara beroende av några formalitetskrav. Däremot kan märket fungera som en upplysning om att upphovsrättsligt skydd existerar, varför det är att rekommendera. "

No comments: