Tuesday, August 19, 2008

Eskapix - tidskrift för skräck och gotisk erotika

Förlaget och bokhandeln Eskapix är specialiserat på skräck, mörk fantasy och gotisk erotika.Det är även en tidskrift/antologiserie som utkommer med två nummer per år. Läs även i deras blogg.

No comments: