Wednesday, August 13, 2008

Artikel om växelbruk romanmanus - tv-manus

Amy Bloom, psykoterapeut sedan 20 år och författare, berättar i artikel i WD om hur det är att växla mellan romanskrivande och att skriva TV -manus ("Nip/Tuck").

No comments: