Friday, April 11, 2008

Svenska poeter på Youtube

Författarcentrum Öst har lagt ut poesiuppläsningar på Youtube.

No comments: