Wednesday, April 02, 2008

Poppis att vara författare

En intressant artikel i sourze om författaryrkets ökade popularitet.

No comments: